Tarjoan monipuolista osaamista erilaisia elämäntilanteita ja terapia tarpeita varten. Terapia toteutuu tällä hetkellä video- tai puhelinvastaanottona, valintasi mukaan.

Olen laajasti kouluttautunut psykoterapeutti. Minulla on integratiivinen paripsykoterapiakoulutus, jossa yhdistetään tietoa paripsykoterapiatutkimuksesta sekä eri psykoterapiasuuntauksista - esimerkiksi psykodynaaminen, tunnekeskeinen ja ratkaisukeskeinen.

Perheterapiakoulutukseni sisältää myös moniviitekehyksellisyyden, jolle on tyypillistä systeemisyys, ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys ja narratiivisuus.

Tietoni löytyvät Valviran ylläpitämän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteristä sekä Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisteristä.

Psykoterapeutti Tytti Kotkasaari Y-2021461-2


TIETOA

Psykoterapia

Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytäntöjen, eettiset periaatteet.

Psykoterapia määritellään ammatilliseksi keinoksi auttaa psykologisin menetelmin ihmisiä vapautumaan heidän hyvinvointia haittaavista tekijöistä. Tutkimusten mukaan asiakkaan ja terapeutin terapiasuhteen laatu on avainasemassa terapian tuloksellisuuteen nähden. Psykoterapia on tavoitteellista ja eteenpäin menevää. Terapiaprosessi vaatii psyykkistä työskentelyä ja riittävän pitkää prosessia.


Terapiamuodot ja hinnasto